Běžecký deník – leden 2020 a leden 2015

1. 1. 2015   PĚKNĚ VYBARVENÝ VÝBĚH    16 km

 Jak na Nový rok, tak po celý rok ? 
Já vůl šedivá se potím jak cyklámenová kráva.
Z malachitové kůže prýští karmínový, slaný modrý portugal. 
Šarlatové kapky syčí na zbytcích bílého mokrého sajrajtu, 
podrážky z neapolské žluti černají...
...z útrob se tlačí Silvestr ze sieny pálené. 

Život je jako omalovánka. 
Je jen na tobě, jaký použiješ barvy...
...PF 2015

2. 1. 2020 V OMEZENĚ ZMRZLÉM VÝHLEDU 13 km

Výhledově bude asi lépe vidět, 
výhledově možná mlha spadne. 
V ranní době se však nechci stydět 
a vyběhnu, ač to není zrovna snadné. 

Výhledově teplota se zvedne, 
výhledově slunce setne mráz. 
Nebudu však čekat na poledne, 
přišel bych tím pádem o obraz. 

Výhledově přijde teplo léta, 
výhledově i ty mlhy vymizí - 
kdo v mlze, mrazu z hnízda nevylétá, 
letní plody zimy nesklízí.
3. 1. 2015      NA LEDĚ     6 km

Přicházím s batohem na zádech. 
Bývá prý předobrým tlumičem. 
Netoužím ni za mák po pádech - 
nechci být pro všechny bavičem...

...zbavím se batohu, 
připíchnu číslo, 
botky dám na nohu, 
procvičím tříslo. 
Vyběhnu po ledu, 
zběsile vrávorám, 
sem tam zle podjedu - 
snad to teď nezvorám.

Někdo drží tělo kolmo, 
někdo skončí na břiše -
dnes má teplo zrovna volno, 
jen pára stoupá do výše...

...ze stovek nadšenců kouří se Silvestr, 
startuje lívanců novoučký semestr.


4. 1. 2020 ZASE MEZI SRI SCHINMÁKY 16 km

Ani brr ani prr ani hrr 
na Schinmáky neplatí, 
ani mráz ani sráz 
ani hněv ani řev 
ani led ani hned 
ani pak ani lák 
ani pepř ani vepř 
na Schinmáky neplatí...
...ani mráz, ani sráz, 
na Schinmáky vůbec neplatí. 

Ani pade a běh chladem 
na ně neplatí, 
ani křeč a lživá řeč 
na Schinmáky sakra neplatí, 
ani potu tok, štípanec...
...jenom lok, lívanec -
provždycky na ně platí. 

Ani pláč, sráč a rváč 
na Schinmáky neplatí, 
ani stín, žal a splín 
na fešáky neplatí, 
ani déšť, hlavy třešť 
na fešandy neplatí, 
ani pád, smogu vpád - 
ani tohle na ně neplatí...

..a tak jim, jenom jííim, 
Dvě míle se vždycky vyplatí!!!
5. 1. 2015     OPĚTOVNÉ STAVĚNÍ PYRAMIDY    20 km

V šedivých mračnech mordorské země, 
v šepotu vloček ve vichru svištících, 
solená pára vylétá ze mě, 
oslizlé chrchly klouzají po plících... 

...faraon z lebky vyštěkl rozkazy, 
běžící otrok posouvá kvádry - 
nekouká na datum, nedbá ni na mrazy -
milion kamenů, svaly ze sádry...

...až špičky dosáhne z ryzího zlata 
a znaven konečně dokončí dílo - 
pod stopou chromého kolohnáta 
dávno už nebude bílo.


6. 1. 2020 NAD DÁLNICÍ 14 km

Stále cosi převážíme. 
Odkudsi až kamsi. 
I já odtud cosi s vínem 
občas s chutí dám si. 

Pořád něco převážíme. 
Odněkud až někam - 
kdy už objem omezíme? 
Asi marně čekám. 

Převezli jsme mrtvý škeble, draky, 
od soudruhů uhlí hory, 
pralesy i čistý nebe. 
Převezli jsme modrou khaki, 
spoustu druhů fauny, flóry, 
ba i skoro sami sebe. 

Sem tam nás někdo převeze. 
Proč mu však úder vracet? 
Za převoz časem omezen 
sám sobě bude dluh splácet.

Od kolébky furt něco převážíme. 
A skoro všem to nic neříká. 
My běžci však najisto víme - 
nikdo ještě nepřevez převozníka...

...nejujetější básníci 
jsou inspirováni - dálnicí.
8. 1. 2015      PO ASFALTU    14 km

Dnes je cesta pod ledem 
a z lesa stal se močál. 
Nic moc s tím teď nesvedem...

...není žádnou zahádou, 
že přemýšlet jsem počal 
nad běžeckou náhradou...

...zbyla štreka nouzová.
Ta, jež vahou olova 
silně tlačí do nártu.
Je z mokrého asfaltu...

...obtloustlíci od volantu mračí se a troubí, 
na mačkačích klaksonů jim vztekem tuhnou klouby...
...nebudu již překážet. Beru dráhu na schody.
Po silnici jenom v nouzi - i když přišla do módy.


8. 1. 2020 NEPOVEDENÉ OBCOVÁNÍ 12 km

Přichází běžcův čas. 
Šedá obcuje s hnědou, 
nebe líbá hlínu. 
Pod bání z vykradenýho světla 
narážím do nekonečna. 

Jedna z těch obvyklých tras. 
Obcuji s cestičkou bledou, 
mlžnou, prostou stínu. 
Až z Azor fronta ji hnětla...
...chtivá, v blátě věčna vlhce neskutečná,
zároveň drsná, bez příkras. 

Nebe obcuje s poli, 
kapky líbaj můj vous 
a ve vykradené báni 
se mydlí jediná otázka: 
"Žádná rokle, krpál, sráz... 
...a stejně to bolí. 
Od kolapsu fous, 
běh kačení kolébání...
...běh? 
Impotentní procházka!"
9. 1. 2015        NA ČUMENDU     8 km

Tak daleko...je vidět!
Vichřice nám rozfoukala všechny lidské odéry. 
Točím oko k severu a čumím jako tele...
...ze smogu se vylouply 3Dé exteriéry, 
v nedozírné dálce zřím i zvony na kostele!

Za Řípem si prohlížím Sedlo, Bezděz, Ralsko, 
Krušné hory nalevo a přímo vpředu Ještěd - 
možná ještě přifókne a dohlédnu i Karlovarsko...
...je to možný? Po větru snad z Dubí slyším lehkou děvu vřeštět.

Moc jsem dneska nenatočil, 
furt čumím jen do dáli... 
...kochání lze dát i očím - 
hlavně že se neválím.


11. 1. 2020  NA BLANÍK A ZASE ZPÁTKY   30 km
Slavný kopec vážně láká. 
Každý rok tu sic 
zanechám kus plic 
a v aortě hrubší šlic - 
s číslem se však nelze flákat! 

Musel bych jen dávat bacha 
na značení, na trasu...
...Pavel na mne volá z bedny""Cha chá, 
ty jsi král...všech trapasů!

11. 1. 2015 V LESNÍ NIRVÁNĚ 26 km

Krása, krása, prostě krása. 
Když se najde pěkná trasa, 
srdce běžce ránem jásá.

Přes borovou trampolínu, 
přes polštáře od modřínu,
skryt pro ostrou meluzínu 
milosrdným lesem.

Tam kde stopy sází fauna, 
pod prádlem mi vzniká sauna...
...u svatých soch mistra Brauna 
nad problémy vznesen.

Příroda se s múzou snoubí 
v divukrásné harmonii - 
že mi trošku mrznou klouby? 
Nic lepšího neprožiji!

Na stezičkách u Zátopka 
zdravím dlaně lesních víl... 
...mnoho nás tu dneska hopká - 
poznali jste, kde jsem byl?

13. 1. 2020 V MARNÉM ČEKÁNÍ 11 km

Letošní zima má nejednu vadu.
Například: 
úplně zamrzla v listopadu! 
Marně jí tedy otázku kladu:
"Kdy už tu konečně převezmeš vládu?
Chybí mi hrozba smyků a pádů, 
chybí mi červený nos, 
chybí mi bílí sněhuláci."
 
Tučňáku třeba mrazu a chladu - 
chybí mu přínos k termoregulaci: 
"Aha - už vím, co bys chtěla...
...spatřiti Šlehu jen do půl těla!"

undefined
13. 1. 2015     PRO VITAMÍN D    12 km

V létě máš ho plný pytle, 
v zimě jako šafránu. 
Pokaždé hned po požití 
cítíš vzestup elánu...

...že je středem všehomíra 
věděl už i Koperník, 
mír v duši se rozprostírá, 
když mi hřeje ciferník...

...nejradši bych vystavil šajnu celé tělo - 
skutku brání puritáni - to kdyby se smělo! 
Takže běžím proti slunci
a točím k němu pouze tváře, 
sajíc Déčka každou unci 
mdlé lednové žluté záře...


16. 1. 2020     OD KOUŘE KE KOUŘI    13 km

Dnes se chci během vybouřit. 
Doma se válej jen paďouři, 
jež svižné pohyby pobouří. 

Ráno však jak paďour kouří...
...kouř stoupá z kapének plešky, 
z celého těla - i čéšky! 
Kouří i hromada hnoje, 
v kterou tu rozkročmo stoje 
vpíjím kouř z tekutin zdroje...

...pak v mokré bouři 
v sprchovém kouři 
oka svá blaženě mhouřím...
...aby jsem nakonec soustem se dávě 
završil výběh v kouřící kávě.

undefined
16. 1. 2015      V LENOŘE    7 km

Není vůbec o čem psát, 
asi škoda potit prádlo. 
Nemůžu však odolat - 
udělám si chuť na žrádlo. 

Omlouvá mne jediné - 
zítra čeká těžký závod. 
Bůžek běhu promine... 
...na lenoru mám dnes právo.17. 1. 2015     NA BLANÍK A Z BLANÍKU    25 km

Třista říčných mastodontů 
dupe alarm do hory, 
od úpatí běží frontu 
nad dutými prostory...

...maximální rámusení 
vydávají směrem dolů - 
skoky duní na kamení 
přes pověstnou štolu...

...proč nevzbudí rytíře 
ta superhlučná staccata ? 
Proč ? Je to vskutku k nevíře - 
chrápe dál zemní komnata ? 

Přes Blaník se dupe léta, 
nic nezvedne posádku - 
naše země asi vzkvétá, 
nejspíš je vše v pořádku!
20. 1. 2020        BEZ PODNĚTŮ     11 km

Běžím kolo jako vždycky. 
Neděje se vůbec nic. 

Není vedro ani zima, 
ani sucho, ani sníh, 
bez minima, bez maxima, 
bez rekordů imisních.
Nač ale chtít stále víc,
neskromně a nekriticky? 

Není tu nic, co by svedlo 
hrozit, že mne z toho trefí šlak,
 nic, co by mi mírně zvedlo 
aspoň mandle nebo nízký tlak...

...jen tamhle dvě vnadné krásky 
obnažily pleť a vlásky...
...náhle i ta divná zima
počala být vskutku prima!22. 1. 2015     V IDEÁLNÍM NEČASE    14 km

Líh se drží nad nulou - 
i když jenom těsně. 
Stovky malých kapiček 
sviští kolem běsně, 
chlapi kolem běžící 
si klejí neadresně 
a náladou ponurou 
i ženy vadnou děsně. 

Jenom já to miluji. 
Vlezlo je a sviní.
Stoprocentní vlhkost činí 
plícím dobrodiní.
Starou krychli nazuji...
jen bláto mi ji špiní. 


V ideálním nečase 
mám stoprocentním jistotu - 
málo lidí na trase 
a více chuti k životu.


22. 1. 2020      NADHODNOCENĚ OHOZEN    21 km

Je pod nulou - vpravdě hodně. 
Ohozen jsem věrohodně, 
pro mne však ne příliš vhodně. 

Ve třech vrstvách nadbytečných 
potím se jak zběsilý - 
i za dvě byl bych jitru vděčný, 
tučňáku by stačily. 

Hrozím se, 
až nadejdou uvařené klusy - 
nechutné hnusy, 
ve kterých z mých koutků pusy 
nedoletí na zem flusy! 

Musím si muka zkusit...
...v létě mi ta vrstva jedna 
dá vzpomenouti ledna.
25. 1. 2015     V ŠTRONZU     31 km

Svět kolem stojí. 
Je pouhou šmouhou, 
v nedělním jitru kdosi típ STOP.

 Nikdo tu není 
a cestu mám dlouhou, 
samotný v krajině hýbe se bod.

I ten líh v trubici zamrzl na nule, 
vítr si jakbysmet vybírá PAUSE, 
ulice spí a luhy jsou strnulé - 
nastala přestávka v hektické kauze...

...vymknutá z kloubů doba má ŠTRONZO, 
není kam pospíchat v ospalých dnech - 
čas je mi přítelem, klid vlídný sponzor, 
od ulic přes luhy nabírám dech.
 
26. 1. 2020     POPRVÉ, POKAŽDÉ...A NAPOSLEDY   20 km

 Poprvé - 
když běžím od něj sám, 
k otáčce se brzké ponoukám. 
Poprvé 
rád házím na to bob. 

Pokaždé - 
když pak svištím při tobě, 
bláhový pocit mám, 
že vše jde špičkově. 
Pokaždé
 dalek jak jsem mdlob. 

Naposled - 
když jsem zas osaměl, 
stál při mně as archanděl,
že svah nebyl můj hrob. 

Nechci být zde nikdy sám... 
...jen ve dvou nad ním procitám 
a na hraně povídám:
"Ten kopec je fakt top!"27. 1. 2015 VE STOPÁCH NOCI 17 km

Půlnoční sněžení čistý je list,
romány rozbřesků jdu ve stopách číst...

...tečky a čárky jehlových podpatků.
Morseův důkaz mravního úpadku,
Balsacův Lesk a bída kurtizán...
...ničím ty šlapky co Titův partizán.

Půlnoční sněžení - prázdná partitura,
stopy jak notových zápisů šňůra.

Klikatá čára šoupavých kroků,
na mezi v závěji obtisklý ranec.
Nešporův důkaz spotřeby moku...
Aramův ve škarpě Šavlový tanec.

Obleva rozpouští zamrzlé hříchy,
běžící Sherlock Holmes odkládá lupu -
kde bílé ráno je, kde je svět tichý -
už zase cákám a do bláta dupu.

undefined28. 1. 2020     V LEDNOVÉM DEŠTI     12 km

Šleha opět trasu leští - 
však nic dobrého nevěští, 
že mu hlava v stisku kleští 
hučí, zpívá, duní, třeští 
jak po pařbě v Bukurešti 
(tihle běžci městští - 
kdyby aspoň jako v Pešti!). 

Náhle oči blahem třeští - 
blaho, ticho, hlava z kleští, 
zní mu chóři nebeští...
...dík, lednový dešti! 
   30. 1. 2020     NA OČKOVÁNÍ PROTI KORUNAVIRU    20 km

undefined

Kapénky mamonu dál víří městem. 
Navzdory fámám a šíleným zvěstem. 
Svět ruce stále si nad nimi myje, 
svírajíc mýdlo siláckým gestem -
a ještě rychleji virem tím žije…
...testujíc sám sebe posledním testem. 

Běžíme jen kousek od centra nákazy, 
do lesů vzdálených pár minut od zkázy…

...máš-li chuť na léčbu z korunaviru, 
vydej se kousíček od ohniska. 
Vakcínu zdarma ihned tu získáš. 
Chceš-li se léčit z korunaviru, 
běh dá ti k tomu vůli a víru.

undefined31. 1. 2015    BRZKÁ OTOČKA    28 km

Běžím rovnou za frňákem. Jde to jako po sádle, 
když v tom divný pazvuk zdola vydá břicho propadlé...

...neberu na lehkou váhu signál těla varovný, 
není radno odporovat befelu té spalovny...

...házím ihned zpátečku neb kontrolka zle bliká - 
v nekonečné vzdálenosti dlí domovní klika!

Uspokojit splasklý teřich bývá někdy fuška, 
zvláště když blb s apetitem vyleze ven dutý - 
nekonečnou trpělivost má má tlustá družka... 
jmenuje se Calexka a dychtí po mně s ňadry z krůty!

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s