Běžecký deník – duben 2020 a duben 2015


1. 4. 2020       V ROZPUKU      13 km

Běh bez fanfár a bez humbuku. 
Ve snu všech přírodních kluků. 
Sníženým puchem výfuků, 
sníženou hladinou zvuků. 
Zvýšeným rozpukem puků, 
zvýšenou frekvencí tluků...

...dám na to ruku - 
určitě snížil objem tuku.
3. 4. 2020         K ZÁPADNÍMU HŘBITOVU      15 km

Poslední týdny s rychlostí váznu...
na obzoru žádné závody, 
ksicht sem tam olepí hadr - 
a já? 
Myslím na všechny národy. 
Nejvíc však na vědce, na Dr...
...a na oběti bláznů. 

Dnes běžím na západ - a tam se nesmí. 
V duchu i fyzicky - v ponuré místo. 
Do ráje břečťanů, do stínu cesmín,
jež mocně cloumají s optimistou. 
Zabíhám k temnotě, pod ocas býka - 
do spící pochodně v betonu ruky,
nad kterou orel postřelen krouží, 
do Big jablka, jež za blázny pyká, 
za samolibce, za alfy, za pošuky. 
Ke břehu City za velkou louží...
které prý nikdy, ale nikdy nespí! 

Dvojčata topolů - varovné pařáty 
kývají na pozdrav v západním vánku...
...zda kmeny přežijí letokruh dvacátý - 
zda orkán zvedne je z polospánku? 

Na jihu, východě, severně, doma, 
hrozí nám v blázinci úplné koma...
...tak vysekej břečťan, provětrej hroby, 
nenech se pohřbít hoaxy, lobby - 
vždyť přece máš to úžasné hobby.
No tak se proběhni...nespi!!

4. 4. 2015      2 MÍLE POD SAKURAMI     17,5 km

Poprvé běžíme ve stínu sakur. 
Poupata vrhají růžové stíny, 
do korun vpíjí se nebe bez mraků, 
do mozků vzlínají endorfiny.

Podruhé křížíme stín sošné sakury. 
Noha již nohu minout se zdráhá - 
kde že jsou poupat růžové kontury, 
kam že se ztratily záblesky blaha?

Potřetí zpod sakur dohlédneš čáru - 
má z mouky dvounulky růžové brýle. 
Vítěz nad leností přiběhl k jaru, 
za snahu čeká ho překrásná chvíle...
...sudičky milé po nočním díle 
rozdají lívanců stovky do chvíle.
Stačí jen ve sprintu přežít dvě míle !

5. 4. 2020         V HOMEROVĚ SNU     17 km

Nový den zahodil plíny, 
dudlík a noci stíny. 
Odčítám z trávy a hlíny, 
jak je čas slunečný krátí, 
počnouc mi na známé trati 
do hrbu příjemně hřáti.

Já zrovna od snů omládlý 
hnátami jako ruchadly 
vydatně kol dokol ryji 
Springfieldskou...periferii...

...a připadajíc si jako ve snu 
pod frňák noticku hlesnu: 
"Houmre, kam až jsi kuesnul - 
suintáš puo noumáuní vesnu!"
5. 4. 2015     BĚH SE ŠTĚDRÝM PŘÁNÍM     20 km

Prochladlý jsem na kvadrát, 
takhle už se nedá hnát, 
vždyť se vkrádaj 
na má záda -
mráz, zima a chlad.

Po pláních hnán, 
zmrzlý jak sloup - 
mně na nohy táhne 
snad ze všech stran
(nejvíc na kloub)...

...a tak snívám často o létě, 
v němž svištěl bych jak v raketě, 
kde klouby tlumí jehličí 
a kam vííítr nééfííčí.


7. 4. 2020       BĚH K LEDNICI       17 km

U lednice dítě stálo, 
z prndla hrndla křičelo: 
„Bylo ti to Šleho málo? 
Ty jsi mi lhal, mizero!" 

"Mlč! Hle láhev, tak z ní pij, 
lokej fofrem! Dej si do dna! 
Do mých ideí se vžij - 
kritika tvá neprůchodná!" 

Ve mdlobách tu dítě leží, 
ke rtům hrndlo přimknuto: 
však obsah křísí ji jen stěží - 
ač netto z brutta vymknuto... 
...říčná z běhu - blízká truhle, 
pod půllitrem osoba; 
o berličkách, hnáty ztuhlé, 
vlas – vichřice podoba! 

A vidouc dno, na Šlehu shlíží - 
běda, běda dítěti. 
Pro Kristovu drahou muku! 
Mdloba blíž a blíž se plíží 
a ono síly zbavené 
v polštář klesá znaveně. 

Pak, vztahujíc k němu ruku, 
to dítě hlesne souvětí: 
"Šleho, slyš, tys čísla spletl - 
proč sedmnáct do těla?! 
Počet tvůj s tím mým se střetl, 
tolik jsem fakt nechtěla!"


8. 4. 2020      KOLO POD OBR KOLEM      84 km

Měsíc je setsakra blízko. 
Nejblíže jak může být. 
Úplňkem cedule blýskl 
černotu žlutí svou polepit. 

Měsíc je setsakra blízko.
Přímo před půlnoční branou - 
blíže než mrazivé ráno, 
blíže než vyhřátý byt. 

Ráno je přímo tady. 
Blíže než nejbližší mrak. 
Rozbřeskem třese se chlady, 
nevzpomenouc si na soumrak. 

Ráno je právě tady - 
blíže než trať za výhybkou - 
plíží se za správnou šipkou 
nebo mu ujel poslední vlak? 

Měsíc byl včera tááákhle veliký. 
Nabobtnal až na sto třináct procent. 
Malý však pro věčné skeptiky... 
...neb pravdu má vždy náčelník, vůbec ne docent!


8. 4. 2015 NA POHODU - NA POKEC 12 km

Místo štvaní s kluků cháskou
pokec s čupr plavovláskou.

Výborně se přitom dýchá,
dech utáhneš hravě nosem.
Ani jazyk nevysychá -
a to běžíme kopcokrosem!

Po sprše velká pohoda,
vnímám síly rychlou obnovu.
Být čilý? Žádná náhoda -
vždyť nepustí tě ke slovu!

10. 4. 2020       SÓNG, SÓNG, BLÚÚÚ       21,1 km

Sóng, sóng, blůů, z nebe ptáček zpívá, 
song, song, blůů, kolem říční niva, 
lesní chrám tak rád mám, 
jen lýtka nevděčnáaá, 
neocení průnik ke sférám -
z ráje trav až do mléčna...

...góng, góng, zní, datel zobák skrývá, 
gong, gong, zní, kostelem zvon kývá, 
lesní chrám, procourám 
od Labe k Jizeřéeé - 
jen si občas odskočíím 
od Jizery za keře...

...lóng, lóng, run k fyzičce mne vzývá, 
long, long, run, lemtám po něm píva, 
plním sen, být opojen - 
jen hlava skopováaá 
nezvládla tu krátkou cestu jen - 
k opu v teple domova.


10. 4. 2015     NA KRÁSNÉ KUKAČCE     31 km

Na hladině Berounky vlnky stříbrem lesknou, 
odraz toho šajnu v ksichtík červeň žene, 
ryby sem tam nad hlubinou slizkým tělem plesknou, 
na zimu si v ostrém slunci běžec ani nevzpomene.

Z nor vylézá národ letní, 
ponejvíce děvčata - 
v oblečení nekompletním 
běží takřka nahatá.

Na předčasný návrat domů 
nemám vůbec pomyšlení, 
z první řady anatomů 
sjíždím krásné představení.
13. 4. 2020     DALEKO OD ZÁVODŮ     13 km

V ruce nemám konec pomlázky. 
Jenom sotva pletu nohama. 
Před nimi? Dlouhá cesta do lásky - 
známá tím, že vždy neznámá. 

V hlavě nemám konec tunelu. 
Jenom krk ve válci z hadrů. 
Pod ním? Tělo s hlavou v duelu 
mozku s tepem v levém ňadru.

A v srdci? Nemám konec závodu. 
Jenom směr od startu k cíli.
Co s tím? Snad až budem za vodou...
...najdem si pro závod chvíli.

13. 4. 2015       V TOTÁLNÍ LENOSTI      12 km

Proč jsem jenom poslechl z hlavy skřítka žravosti:
"Nestyď se a uřízni z té skývy tlustý krajíc!" 
Na chvíli se sice v pajšlu blaho rozhostí, 
budu ale odpoledne skákat coby zajíc?

Jícnem stoupá šťáva, 
břicho plynný žok, 
potím se jak kráva 
a čím dál kratší krok 
píchá v pravý bok...

...není vůle - není chuť, 
kašlu na to - buď jak buď.
Střevo bleskem ucpává...
pšeničný chléb Šumava!

14. 4. 2015     NA VÝSTAVĚ VĚJÍŘŮ     12 KM

Na konečcích předvádějí pomuchlané prstíky. 
Zcela čerstvé exponáty v kaštanové výstavě - 
každý navždy originál, ani náznak repliky, 
k pohledům tvým obdivným rozpínavě zvídavé.

Stačil pouhý týden a přichází odměna - 
napříč lesem nedohlédnu ani zrakem ostříže. Po měsících bez barev svítí běžci zelená,kaštanoví umělci rozvinuli vějíře. 

undefined

17. 4. 2020      BĚŽÍCÍ PEMIKAN     8 km

Ne suchu zle polykám...
...ze sluncem zbrázděné tváře 
odlétá kus kůže 
co z poslední stránky herbáře 
okvětní plátek růže. 

I mé svaly jsou pemikan - 
a stejně furt utíkám, 
přes prašné stopy dál a dál - 
jak vyschlý starý děd 
lehce se vyprdět. 

Proč bych dnes příliš si nakládal.
Vždyť se such vždycky potýkám
 s výkonnostním poklesem.
Nelze-li sprintovat po lese, 
 najust se šoulám dál -
neb:
"Závisláci všech běhů, spojte se!"

19. 4. 2020     OD TMY KE SVĚTLU?    21 km

Tma jako v ranci. 
Na chodníku posraný březňáček. 
Podobat se tomu psanci? 
Zapadnout mozkem do sraček? 

Nehodlám lapat výstřiky z oken:
"Pepo, volej hned chlupatý!" 
Ve vzduchu hnus, 
bonzák je za vraty,
jazyk mu říz flus...
...a hlavu ostnatý dráty. 

Jedová slina tažená z paty, 
vyfluslá starým bolševickým nokem, 
dopadá na holou bez roušky tvář
nad posmutnělým okem... 
...z temného čtverce prvního patra,
uprostřed třídy Velkého bratra, 
v níž chybí smích, lesk i světelná zář. 

Ze tmy pliv Orwellův exemplář. 

Koukám na ksicht ve vikýři 
a skrz světlo najisto vím - 
mám devatenáct set osmdesát čtyři 
otázek k Winstonu Smithovi.


21. 4. 2015       NORMÁLNĚ NA CESTĚ    14 km

Cesta je suchá, místy prašná, 
viditelnost pak celkem dobrá. 
Na vrásčitých svazích lící pěstuji si strniště 
a ve volném běhu poslouchám radio...

...cesta je suchá, místy větrná, 
únava na mně již celkem patrná. 
Mám totiž nohy jak dva záhony v trávě, 
přes které přejel parní válec právě. 

Tudíž se přiblížím přímo k domovu. 
Tam, odkud dál běžeti nemohu... 
...a tam je mi tak, 
jak může být 
spokojenému jen.

23. 4. 2020     SOLITÉR VE STÍNU    21 km

Stín mysl mu vyplnil, 
když na pláni stál - 
splín i čelo poskvrnil, 
být s vámi si přál. 

Stín za nohou dlouhý měl, 
když pobíhal sáaám, 
jen se stínem - bohužel, 
ač družbou je znám. 

Háj až stinný ten stín vzal, 
když lámal se den - 
kéž by trochu povídal, 
však dřevem on jen.

A pak - náhle - za pár chvil, 
než se sen mu v leb vlil, 
setkal se s ní, s jedinou z víl... 
...a zazněl cinkot tamburin. 

V stínu kapradiny zhas, 
když do peřin vplul - 
snům té víly napospas... 
...teď z celku je půl.


25. 4. 2020    ROKLEMI PRO SLADKOU ODMĚNU    21,4 km

Řeka tu planinu prořízla hluboko. 
Trvalo jí to miliony let. 
Jen my - do hodiny - 
chceme mít pupek naplocho... 
...za čelem leží hubený svět.

Máme prostě od Pánbíčka břicho jako žok. 
Co naplat, když k tomu rádi i mok? 
O liposukci sice něco víme, 
my však během život osladíme! 

Prostě jen s kluky 
klušeme osekat tuky 
a kašleme na půst - 
vždyť chlapů má být kus. 

Probíháme s pupíky 
rokle a labyrint s dolíky
a v očích s mžitky 
sbíráme XXL zážitky, 
míjíce přitom duševní S-ka,
co nám - spěchajíc do Tesca - 
posílaj na čela ťuky. 

Máme toho dost, 
ale nahmatat zas kost 
pod mizícími ovary...
...je sladké jako Bonpari!25. 4. 2015     ČESKO - POLSKO A ZPĚT     12 km 

Vybíhám z Náchoda šíleným kopcem. 
Za zády země krále Miroslava. 
Občas si ulevím peprným citoslovcem – 
kyslíku plicím brzy se nedostává...

...Půlnoční království vítá mne sluncem, 
hluboké lesy voní tu stejně, 
potůčky lesknou se stříbrným puncem 
a můj stín vypadá úplně obyčejně...

...jihem či severem - nevidím rozdíly. 
Sem tam i Miroslav půlnočně ztvrdne, 
zkamení v nás křidélka motýlí... 
a výběr daní proběhne milosrdně.

27. 4. 2020 PO ROCE VE SMRADLAVÉ ŘEPCE 13 km

Neříká se mi to lehce –

– v samosprašné řepce
se totiž cítím velmi, velmi křehce.
I dýchat jde těžce –
dík občasné nálepce
tvaru jarmulkového čepce
z rouškové antikoncepce
pro duševní slepce.
Neběžím tudíž vůbec křepce…

…těžký den pro veršotepce.

30. 4. 2015     V NOVÝCH BAČKŮRKÁCH     11 km

Padnou jako ulitý. 
Vůbec nikde netlačí. 
Lesem, vsí i pažity 
jeden s nimi skotačí...

...jsou sice jen ze slevy 
výběhovým modelem - 
přesto všechno jsem si jistý, 
že budou věrným přítelem.

Běžet s nimi míním
 
právě teď a dneska. 
Bez veškerých diskusí
každým koutem Česka... 
...neb včerejšek už není 
a zítřek být nemusí.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s